FAQVilka typer av objekt och affärer lägger ni upp?
Vi lägger upp fem huvudtyper av affärsmöjligheter.

 1. ANBUDSKONKURSER
  Ring eller mejlar konkursförvaltaren direkt med ditt bud. Det är upp till denne att acceptera budet. Det står dig fritt att formulera ditt bud på olika sätt, till exempel att göra ett villkorat bud. Du kan också buda på något specifikt till exempel ett visst fordon eller en viss del av varulagret.  

 2. AUKTION MED KONKURSFÖRVALTARE
  Auktionen hålls endera på konkursförvaltarens kontor eller i direkt anslutning till gällande objekt. Budgivningen startar vid ett visst klockslag och det högsta budet vinner.  

 3. SLAGSAUKTIONER
  Internetauktioner, där delar av varulager och annat läggs upp. Betydligt svårare att tjäna pengar på då många är med och slåss om samma vara. Ofta kan priserna trissas upp högre än vad som är rimligt utifrån den risk köparen tar. Udda objekt som ratas eller där du har ett informationsövertag kan vara lönsamt.
   
 4. UTFÖRSÄLJNINGAR
  Varulager och liknande, ofta till priser långt under marknadspriset.

 5. ÖVRIGA LÖNSAMMA AFFÄRER
  Tips på unika objekt och alternativa investeringar.

Vad kostar ett abonnemang?
1495 kr per år inklusive moms.

Hur säger man upp sitt abonnemang?
Ett tecknat medlemskap löper ut automatisk utan att någon fortsatt debitering sker.

Hur man blir medlem igen?
Genom att teckna dig för ett nytt medlemskap så återfår du access till medlemssidan.

Hur man ser sin medlemsstatus?
Du kan endera kontrollera din mejl och se när du blev medlem, alternativt kontakta oss så kan vi kontrollera det åt.